Zorgtoeslag 2017

zorgtoeslag 2017

Als compensatie voor de hoge kosten van de Basisverzekering komen veel mensen in aanmerking voor Zorgtoeslag. De hoogte van deze toeslag wordt bepaald aan de hand van het inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger uw toeslag. In 2016 kon u maximaal 996 euro aan Zorgtoeslag krijgen. Hoe hoog de Zorgtoeslag 2017 gaat zijn is op dit moment nog niet bekend. De hoogte hiervan hangt onder andere af van de verwachtte premiestijging, en wordt september 2016 tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt.

Voorwaarden Zorgtoeslag 2017

Om in aanmerking te komen voor Zorgtoeslag in 2017 dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

  • U bent minimaal 18 jaar oud.
  • U heeft een Basisverzekering.
  • Uw inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens voor de Zorgtoeslag.
  • Uw eigen vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens voor de Zorgtoeslag.
  • U heeft de Nederlandse Nationaliteit, of u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.

Inkomensgrens Zorgtoeslag 2017

De Zorgtoeslag is bedoeld voor mensen met lagere inkomens. Hierdoor is uw inkomen mede-bepalend voor de hoogte van de toeslagen. Om te bepalen hoe hoog uw inkomen mag zijn, moet u eerst kijken of u een toeslagpartner heeft. Ook in 2017 telt het inkomen van uw toeslagpartner mee voor de berekening van de hoogte van de Zorgtoeslag. Welke grens de Belastingdienst voor de Zorgtoeslag 2017 gaat hanteren is op dit moment nog niet bekend. Uiterlijk op Prinsjesdag (20 september) 2016 wordt bekend gemaakt welke grens gehanteerd gaat worden. Als richtlijn kunt u de inkomensgrens van 2016 aanhouden. Deze ligt voor een alleenstaande op maximaal € 27.012 bruto per jaar, en indien u een toeslagpartner heeft op een gezamenlijk inkomen van € 33.765 per jaar.

Regel direct uw zorgtoeslag

Uw zorgtoeslag aanvragen, wijzigen of stoppen

Zorgtoeslag aanvragen, wijzigen of stoppen?

BIJ ONS KUNT U DIRECT UW ZORGTOESLAG REGELEN ZONDER DIGID

Zonder Digi-D

Via onze website kunt u direct uw zorgtoeslag aanvragen, wijzigen of stoppen zonder een Digi-D account.

Terugwerkende kracht

Indien u daar recht op heeft zorgen wij er altijd voor dat u uw zorgtoeslag met terugwerkende kracht ontvangt.

Eenvoudig en snel geregeld

U beantwoordt enkele vragen, vult uw persoonlijke gegevens in en zo kunt u snel uw zorgtoeslag aanvragen. belastingdienst keert daatna uw toeslag(en) uit op uw bankrekening.