Wat is Zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een toeslag die je krijgt als tegemoetkoming op je zorgverzekering. De huidige zorgverzekering in Nederland, de Basisverzekering, bestaat sinds 1 januari 2016. Daarvoor waren de meeste mensen nog verzekerd via het Ziekenfonds. Met de komst van de Basisverzekering is de premie van de verplichte zorgverzekering niet langer inkomensafhankelijk, maar voor iedereen gelijk. Om mensen met lagere inkomens hiervoor te compenseren is er gelijk met het introduceren van de Basisverzekering de Zorgtoeslag ingevoerd. Het doel van deze toeslag is, net als met het Ziekenfonds het geval was, de eigen bijdrage aan de zorg af te laten hangen van de hoogte van het inkomen.

Hoe werkt Zorgtoeslag?

zorgtoeslagDe Zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag, en in principe voor elke Nederlander beschikbaar. De hoogte van de Zorgtoeslag wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de verwachtte zorgpremies voor het komende jaar. Zo is de hoogte van deze toeslag in 2016 gestegen naar maar liefst € 996,= per jaar. Wanneer komend jaar de zorgpremies verder gaan stijgen zal de hoogte van de Zorgtoeslag 2017 waarschijnlijk verder omhoog gaan.

Toch krijgt lang niet iedereen het maximale bedrag aan Zorgtoeslag uitbetaald. Of- en hoeveel toeslag u ontvangt hangt af van uw inkomen, en uw vermogen. Naar mate uw inkomen stijgt, zal de hoogte van de toeslagen af nemen. Zo wordt deze toeslag vooral gebruikt waar deze oorspronkelijk voor is bedoeld, namelijk de zorg voor iedereen betaalbaar houden.

Regel direct uw zorgtoeslag

Uw zorgtoeslag aanvragen, wijzigen of stoppen

Zorgtoeslag aanvragen, wijzigen of stoppen?

BIJ ONS KUNT U DIRECT UW ZORGTOESLAG REGELEN ZONDER DIGID

Zonder Digi-D

Via onze website kunt u direct uw zorgtoeslag aanvragen, wijzigen of stoppen zonder een Digi-D account.

Terugwerkende kracht

Indien u daar recht op heeft zorgen wij er altijd voor dat u uw zorgtoeslag met terugwerkende kracht ontvangt.

Eenvoudig en snel geregeld

U beantwoordt enkele vragen, vult uw persoonlijke gegevens in en zo kunt u snel uw zorgtoeslag aanvragen. belastingdienst keert daatna uw toeslag(en) uit op uw bankrekening.